Reducerea factorilor de risc la tineri. Focalizare asupra manifestărilor de violenţă din rândul tinerilor

Anul: 2006.

Coordonator: Daniela Simache.

Echipa de cercetare: Gina Anghelescu, Anca Donţu, Sorin Mitulescu, Ruxandra Marin Cristina Tucă, Laurenţiu Grigoriu.

Descriere: Tineretul, în România post-totalitară, este văzut ca o categorie socială vulnerabilă, asupra căreia se focalizează efectele schimbărilor sociale, economice, politice, petrecute în ”perioada de tranziţie”. Vulnerabilitatea tinerilor, reprezintă în opinia autorilor lucrării, o ”stare intermediară cu influenţă strategică, în care există riscul compromiterii demersului de integrare socio-profesională şi cultural – moral-civic”, ducând în final la moarte socială, marginalizare şi excludere. Reducerea factorilor de risc, reprezintă un deziderat permanent al politicilor de tineret, şi o preocupare constantă a cercetării sociale în domeniul tineretului.

Raport de cercetare: Reducerea factorilor de risc la tineri. Focalizare asupra manifestărilor de violenţă din rândul tinerilor

Raportul de cercetare este disponibil la biblioteca ISE.

Publicat pe 5 august 2006 Cercetari arhiva 2000 - 2008Cercetări pentru TineretTeme de cercetare