Raport de activitate ISE – 2010

În cursul anului 2010, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a continuat misiunea sa instituţională de unitate de cercetare menită să sprijine activitatea decizională şi administrativă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Sportului, a unităţilor aflate în subordine şi a actorilor educaţionali, în general.

În conformitate cu Planul anual de cercetare şi cu activităţile extraplan, aprobate de Consiliul Ştiinţific şi de Administraţie, priorităţile instituţionale s-au focalizat pe următoarele arii de cercetare: restructurarea curriculum-ului naţional, implementarea competenţelor cheie în sistemul românesc de educaţie, elaborarea unei baze de date cu planuri-cadru şi programe şcolare, analiza sistemului de învăţământ din perspectiva indicatorilor statistici de bază, analiză statistică privind situaţia tinerilor, participarea la educaţie şi formare profesională cu accent pe grupuri cu oportunităţi reduse, portofoliul educaţional, abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a studiilor, management educaţional, colaborarea familiei cu şcoala.

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a contribuit în perioada de referinţă la dezbaterile privind Legea educaţiei naţionale, la ancheta desfăşurată la nivel european privind condiţiile de viaţă şi de studiu ale studenţilor (EUROSTUDENT IV), la evaluarea intermediară a Programelor Tineret în Acţiune şi Învăţarea pe tot parcursul vieţii (perioada 2007-2009) cât şi la elaborarea Raportului Naţional privind implementarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă, Documentului de fundamentare pentru stabilirea la nivel naţional a valorilor de referinţă ale obiectivelor Strategiei Europa 2020, Planului de acţiune pentru aplicarea raportului de analiză funcţională elaborat de Banca Mondială şi a Raportului privind atingerea obiectivelor programului de guvernare.

De asemenea, cercetătorii din cadrul Institutului au participat la elaborarea programelor pentru diferite discipline de studiu cât şi a celor pentru ocuparea posturilor didactice, catedrelor declarate vacante sau rezervate în învăţământul preuniversitar. Citește mai departe întregul raport_ISE 2010

Publicat pe 9 august 2010 Rapoarte de activitateUncategorized