Raport asupra implementării Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale ET 2020

Anul 2011
Coordonator: Magdalena Balica
Autori: toţi cercetătorii din cadrul ISE
Descriere: Studiul prezintă progresele înregistrate de România în domeniul educaţiei şi formării profesionale în perioada 2009-2010, în raport cu obiectivele Strategiei Europa 2020 şi cu Programul Naţional de Reformă, prin: analiza principalelor rezultate ale măsurilor şi programelor derulate în perioada 2009-2010 în domeniul educaţiei şi formării profesionale; identificarea unor exemple de măsuri concrete şi bune practici; colectarea unui set de propuneri şi recomandări privind priorităţile în domeniul educaţiei şi formării profesionale în perioada următoare de raportare.
Raport de cercetare: Raport naţional asupra implementării Cadrului strategic pentru cooperare europeanăîn domeniul educaţiei şi formării profesionaleET 2020, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011 (Raport variantă în limba română şi Raport variantă n limba engleză)

Publicat pe 3 august 2011 Cercetări 2009-2011Teme de cercetare