Qalification Framework Embodiment – Exchanging experiences gained in relation to the establishment of the National Qualification Framework (Cadrul european al calificărilor – schimb de experienţă privind realizarea Cadrului Naţional al Calificărilor)

Anul: 2007-2008.

Parteneri: Ungaria, România, Suedia, Cehia, Spania, Estonia, Grecia.

Finanţare: Leonardo da Vinci.

Descriere: Activităţi şi rezultate: restructurarea sistemului de standarde ocupaţionale şi competenţe cheie în cele 23 domenii de activitate şi crearea unui Cadru Naţional al Calificărilor echivalent cu cadrul european.

Publicat pe 8 august 2012 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriate Arhiva