ProVoTrain – Progress in Vocational Training for Rural Development

Anul: 2005-2007.

Parteneri: Letonia, Germania, Danemarca, Franţa, Lituania, Letonia, Olanda, România, Marea Britanie.

Finanţare: Leonardo da Vinci

Descriere: Activităţi şi rezultate: Promovarea dezvoltării durabile în zonele rurale prin îmbunătăţirea calităţii sistemelor şi practicilor de formare profesională (elaborarea unui portofoliu de evaluare pentru tinerii din sistemul vocaţional, dezvoltarea unui modul de formare a formatorilor pentru utilizarea portofoliului)

Publicat pe 8 august 2012 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriate Arhiva