Proiectul MOVE-ME

MOVE-ME este un proiect Erasmus+ care se va desfăşura  pe o perioadă de doi ani (octombrie 2015 – septembrie 2017) şi va avea un buget total de  €296,831. Instituţiile partere în acest proiect sunt: Università per Stranieri di Siena (Italia, în calitate de lider al proiectului), The Open Unviersity (Marea Britanie), Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l’Europa (Italia); National University of Ireland, Galway (Irlanda), Computer Technology Institute & Press Diophantus (Grecia) and Institutul de Ştiinte ale Educaţiei (România).

Principalul obiectiv al proiectului este de a facilita integrarea stundeţilor care efectuează mobilităţi în mediul academic, prin creşterea abilităţilor lor de a funcţiona în contexte academice şi specializate, precum şi prin dezvoltarea abilităţilor lor de a învăţa. Proiectu MOVE-ME va crea un traseu educaţional, special conceput pentru studenţi care efectuează programe de mobilitate, prin care să-i susţină pe aceştia în dobândirea de competenţe şi abilităţi necesare înţelegerii materialelor de nivel academic, scrise sau orale, legate de diferite discipline, dezvoltând abilităţile de înţelegere şi crearea de texte academice de diferite tipuri.

Traseul educaţional va fi implementat prin intermediul unui curs deschis masiv online (eng. MOOC – Massive Open Online Course) cu ajutorul platformei Iversity, astfel încât să fie accesibil cât mai multor studenţi aflaţi în mişcare. El va fi conceput ca să poată fi parcurs în ritmul impus de student şi va fi disponibil în două limbi, italiană şi engleză. Fiecare MOOC va fi alcătuit din şase module centrate pe comunicare şi abilităţi relevante în mediu academic, precum şi pe structuri lingvistice. Cei care vor urma cursul, vor beneficia de activităţi interative şi colaborative şi se vor sprijini între ei în procesul de învăţare, prin intermediul unui forum şi a altor instrumente de comunicare.

Obiective
Obiectivul principal este de a facilita integrarea studenţilor străini, care studiază la universităţi din Europa, unde folosesc o limbă străină şi se confruntă cun o cultură nefamiliară. Mai precis, proiectul îşi propune:

  • Să crească nivelul de conştietizare al studenţilor în legătură cu procesul de învăţarea a unei limbi şi să ofere cunoştinţe despre strategii eficiente de învăţare;
  • Să crească nivelul de înţelegere al studenţilor legat de materiale scrise şi orale utilizate la materii de nivel academic;
  • Să îmbunătăţească nivelul calităţii prezentării în scris sau oral a textelor produse de studenţi la diferite materii de nivel acdemic;
  • Să creasă performanţele studenţilor la examenele scrise şi orale ce ţin de o limbă străină;
  • Să susţină studenţii în a învăţa să înveţe;
  • Să ofere unele îndrumări şi un model de creare de MOOC pentru învăţarea de limbi străine, ce vor fi utilizate în scopuri academice;
  • Să ofere unele recomandări pentru evaluarea unui MOOC axat pe învăţarea unei limbi;
  • Crearea de resurse educaţionale deschise, care să susţină un proces de învăţare autonom şi independent;
  • Crearea unui site care să găzduiască resursele educaţionale deschise create pe parcursul proiectului.

http://movemeproject.eu/en/home-page/

Publicat pe 24 februarie 2016 Proiecte in parteneriat