Programul de Masterat: Consilierea și Managementul Carierei în Domeniul Profesional și Tehnic

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

DEPARTAMENTUL FORMARE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

PROGRAMUL DE MASTERAT: CONSILIEREA ŞI MANAGEMENTUL CARIEREI ÎN DOMENIUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC

DOMENIUL DE STUDII ACREDITAT: ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

DURATA PROGRAMULUI: 4 SEMESTRE (120 DE CREDITE)

CERTIFICARE SUPLIMENTARĂ, RECUNOSCUTĂ INTERNAŢIONAL: CONSULTANT ÎN CARIERĂ. Această certificare recunoscută la nivel internaţional (programul GCDFGlobal Career Development Facilitator) se obţine în cadrul programului de masterat, în condiţii specifice, după criterii şi standarde promovate internaţional de către NBCC-USA (National Board of Certified Counselors–USA). Informaţii suplimentare despre acestă certificare internaţională, cât şi despre organizaţiile implicate, pe site-ul www.nbcc.ro).

OBIECTIVE: Programul de masterat se organizează în Universitatea Politehnica din Bucuresti din anul 2009 şi îşi propune să asigure pregătirea de specialişti în domeniul consilierii şcolare şi al consilierii în carieră, dezvoltând masteranzilor competenţe cheie pentru o integrare rapidă şi eficientă pe piaţa muncii (competenţe de comunicare, competenţe de relaţionare, competenţe sociale etc.), precum şi o perspectivă globală şi unitară asupra oportunităţilor de dezvoltare personală şi profesională existente, care să poată fi aplicată atât la nivel individual, cât şi în orientarea în carieră a viitorilor clienţi.

De asemenea, programul de masterat are ca obiectiv să sprijine formarea unui mod de gândire sistemic în abordarea problematicii specifice domeniului consilierii şcolare şi în carieră şi a unei atitudini reflexive asupra propriei conduite de consilier.

COMPETENŢELE GENERALE VIZATE:

 • Competenţa de a analiza şi interpreta conceptele şi teoriile specifice domeniului consilierii şcolare şi consilierii în carieră, precum şi al educaţiei adulţilor;
 • Competenţa de a analiza caracteristicile şi etapele procesului de consiliere, pe baza noţiunilor şi a conceptelor specifice cu care operează;
 • Competenţa de a relaţiona conceptele din teoriile specifice domeniului consilierii cu situaţii din viaţa reală sau existente pe piaţa muncii;
 • Competenţa de a analiza problemele specifice adulţilor în consilierea şi managementul carierei, pentru fundamentarea unor soluţii din punct de vedere practic şi profesional;
 • Competenţa de aplicare practică a cunoştinţelor din domeniul consilierii în carieră în orientarea şcolară şi profesională a beneficiarilor (elevi, studenţi, absolvenţi şi adulţi, indiferent de vârstă);
 • Competenţa de a comunica eficient în diferitele etape ale procesului de consiliere, în acord cu aria de expertiză specifică a consilierului/consultantului în carieră;
 • Competenţa de a argumenta şi de a elabora judecăţi de valoare referitoare la aspectele tematice supuse studiului (consilierea şi managementul carierei, învăţarea permanentă, management educaţional, managementul resurselor umane etc.);
 • Competenţa de a elabora şi implementa programe destinate dezvoltării profesionale, în cadrul activităţilor de grup, prin participarea la cercetări multidisciplinare şi interdisciplinare.

ELEMENTE DE CONŢINUT:

Intr-o abordare modernă, cadre didactice cu experienţă în domeniu vă propun să studiaţi aspecte teoretice si practice specifice unor discipline şi domenii tematice, precum:

 • Consilierea şi  managementul  carierei;
 • Consilierea şcolară;
 • Tehnici de comunicare in domeniul consilierii;
 • Utilizarea instrumentelor informatice (web 2.0.) în comunicarea în domeniul consilierii în carieră;
 • Educaţia adulţilor;
 • Management educaţional;
 • Managementul şi evaluarea resurselor umane;
 • Managementul proiectelor;
 • Psihologie organizaţională;
 • Metodologia cercetării.

ÎNSCRIERE ŞI ADMITERE:

Pentru anul universitar 2015-2016, înscrierile se desfăşoară în perioadele 13-24 iulie 2015 (cu o reducere de 25% a taxei de înscriere) şi 1-15 septembrie 2015. Admiterea se organizează în zilele 17-18 septembrie 2015.

Înscrierea pentru programul de masterat NU este condiţionată de specializarea anterioară a domeniului de licenţă, dimpotrivă lărgeşte sfera de posibilităţi ale cursantului, oferindu-i o perspectivă generală asupra unui nou domeniu de studiu, acela al resurselor umane şi consilierii în carieră.

Admiterea la programul de masterat include 2 probe complementare, după cum urmează:

 • examinarea dosarelor de concurs şi
 • interviul, care are ca referinţă tematica şi bibliografia afişate la sfârşitul lunii august pe site-ul www.dppd.upb.ro şi www.ccoc.pub.ro. Interviul are la baza motivaţia candidaţilor pentru studiul acestui domeniu de masterat şi evaluează competenţe generale ale acestora referitoare la: gândirea critică şi capacitatea de interpretare/argumentare a unui punct de vedere personal, abilităţile de comunicare din perspectiva ariilor de expertiză pe care ar trebui să le deţină un consilier sau capacitatea de adaptare la  noi contexte şi situaţii etc.

ALTE INFORMAŢII:

Programul de masterat beneficiază de sprijinul activ atât al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră al universităţii (www.ccoc.pub.ro), cât şi al NBCC-RO (www.nbcc.ro), organizaţie profesională care sprijină profesionalizarea în domeniul consilierii în carieră în România. De asemenea, o bibliotecă cu peste 100 de cărţi de specialitate din domeniul consilierii şcolare şi al managementului carierei vă stă la dispoziţie la Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al UPB.

Vă aşteptăm să fiţi alături de noi în acest demers educaţional pe care îl dorim profitabil şi valoros pentru toţi cei care participă la susţinerea lui, prin experienţe de învăţare dintre cele mai diverse şi interesante.

Informaţii suplimentare:

Secretariatul DFPCD: BN  313, tel.  021 402 92 41; www.dppd.upb.ro

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, tel.: 021 402 8302; www.ccoc.pub.ro

Persoană de contact:

Coordonator program de masterat,
Conf. dr. Nicoleta Liţoiu
litoiu.nicoleta@gmail.com

Publicat pe 20 mai 2015 Evenimente și informațiiUncategorized