Program informatizat de consilierea carierei

Anul: 2001.
Echipa de cercetare: Mihai Jigău (coord.), Petre Botnariuc, Mihaela Chiru, Speranţa Cîrlea, Diana Ghinea
Descriere: Cercetarea a urmărit să identifice indicatorii relevanţi ai actului de consiliere pe baza cărora să proiecteze un “Program Informatizat de Gestiune a Datelor Personale Obţinute în Activitatea de Consilierea Carierei”. În acest sens s-a realizat documentarea în literatura de specialitate şi o anchetă de opinie în rândul experţilor din domeniu, coordonatori de centre de asistenţă psihopedagogică. Aplicaţia a fost dezvoltată în MS Access şi permite înregistrarea de date specifice pentru trei grupuri ţintă, copil/ elev, student, adult: date biografice, date despre familie, date despre şcolaritate/studii/stagii de formare, date despre ruta profesională, trăsături de personalitate (interese, motivaţii, aspiraţii, aptitudini, atitudini).

Document: Program informatizat de consilierea carierei
Raport de cercetare: Disponibil la biblioteca ISE

 

Publicat pe 3 august 2001 Cercetari arhiva 2000 - 2008Consiliere şi Management EducaţionalTeme de cercetare