PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI ÎN SCOALA. Ghid practic pentru directori si cadre didactice

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a României:
Prevenirea si combaterea violentei în scoala : ghid practic pentru directori si cadre didactice. – Buzau : Alpha
MDN, 2006
Bibliogr.
ISBN (10) 973-7871-61-8 ; ISBN (13) 978-973-7871-61-9
316.613.43:37

Coordonator: Mihaela JIGAU;

Autori: Magdalena BALICA, Ciprian FARTUSNIC, Aurora LIICEANU, Andreea MARUTESCU, Doina SAUCAN, Lucian VOINEA

Descarcă publicația

Publicat pe 11 august 2012 Publicații