Perspective asupra dimensiunii de gen în educaţie

Anul 2004
Laborator Politici Educaţionale

Coordonator: Mihaela Jigău, Irina Horga
Autori: Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga, Mihaela Jigău, Lucian Voinea
Descriere: Cercetarea realizează o diagnoză a curriculum-ului şcolar – scris şi aplicat – din perspectiva educaţiei de gen şi oferă o nouă perspectivă pentru elaborarea, implementarea şi evaluarea unor politici educaţionale de susţinere a egalităţii de gen la nivelul învăţământului pre-universitar românesc. Studiul se adresează factorilor de decizie din domeniul educaţiei, formatorilor, autorilor de manuale şi, nu în ultimul rând, cadrelor didactice.
PublicaţiePerspective asupra dimensiunii de gen în educaţie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Ed. Marlink, Bucureşti, 2004

Publicat pe 3 august 2004 Cercetari arhiva 2000 - 2008Teme de cercetare