ONCE Against Abandon, Opening to New Country Experience (Acţiuni de combatere a abandonului şcolar – deschiderea către noi experienţe în prevenirea şi combaterea fenomenului de abandon şcolar)

Anul: 2007 –2008.

Parteneri: Italia, Germania, Grecia, Letonia, Polonia Romania, Marea Britanie.

Finanţare: Leonardo da Vinci.

Descriere: Activităţi şi rezultate: analizarea fenomenului de abandon şcolar în ţările partenere în proiect; identificarea de bune practici în ţările partenere; realizarea unui seminar de diseminare a bunelor practici în România; realizarea unui portal; broşuri în limbile ţărilor partenere, newsletter, interviuri cu tinerii în situaţie de abandon şcolar, interviuri cu experţii în acest domeniu.

Link: www.once.againstabandon.net

Publicat pe 8 august 2012 Parteneriate Arhiva