MULTICULT – Galeria muzeală virtuală a minorităţilor etnice din RomâniaInstitutul Naţional al Patrimoniului – în parteneriat cu: Muzeul Naţional al Ţăranului Român; Reţeaua Colecţiilor şi Muzeelor Etnografice Săteşti Particulare din România; Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural şi Muzeul Secuiesc al Ciucului – va realiza în perioada august-noiembrie 2012 proiectul cultural MULTICULT – Galeria muzeală virtuală a minorităţilor etnice din România, proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Se constată adesea că patrimoniul cultural local (format din muzee/colecţii publice, monumente) nu este suficient apreciat de comunitate. Anonimatul, dublat de lipsa unor condiţii optime de conservare, duce la scurtarea vieţii obiectelor muzeale. Identificarea acestor valori de patrimoniu reprezintă o acţiune prealabilă determinantă pentru păstrarea şi conservarea memoriei unei comunităţi, asigurându-i-se totodată o importantă resursă de dezvoltare durabilă. De asemenea, o cunoaştere mai bună a istoriei şi tradiţiilor minorităţilor etnice locale contribuie la o mai bună convieţuire interetnică.

Produsele proiectului cultural

 • Pagina web (cu versiuni: română şi engleză) – www.multicult.ro – va oferi celor interesaţi o resursă documentară amplă privind cultura minorităţilor etnice, precum şi informaţii referitoare la dispunerea muzeelor/colecţiilor publice în teritoriu. Aceasta va permite vizitatorului web să selecteze după diverse criterii şi să vizualizeze obiectivele muzeale şi monumentele istorice din zonă, prin intermediul unei hărţi interactive. Criteriile de selecţie pot fi: geografic, etnic sau profilul muzeului.
 • Masa rotundă cu tema: Patrimoniul cultural în comunităţile multietnice din România, ce se va desfăşura în data de 6 noiembrie 2012 (sediul INP, ora 15:00), în cadrul căreia se vor dezbate modalităţi de îmbunătăţire a protejării şi promovării patrimoniului cultural al minorităţilor etnice din România. Vor participa:
  • reprezentanţi ai: administraţiei culturale, ONG-urilor, agenţiilor de turism;
  • specialişti din muzee şi învăţământ;
  • custozi ai colecţiilor publice din mediul rural etc.

Proiectul îşi propune să promoveze valorile multiculturale ale instituţiilor muzeale (muzee, case memoriale, mici colecţii publice locale), urmărind interacţiunea patrimoniului imobil (sedii ale muzeelor sau monumente din zonă) cu patrimonial mobil. Această perspectivă de abordare a proiectului constituie o noutate în România. Un alt aspect relevant, inovator, al acestui proiect se referă la facilităţile de valorificare a potenţialului cultural şi turistic, prin poziţionarea principalelor obiective culturale pe hărţi digitale, astfel încât utilizatorii să poată imagina trasee culturale diverse, în funcţie de propriile interese.

Echipa proiectului:

 • dr. Aurelia Duţu (Institutul Naţional al Patrimoniului) – manager al proiectului, responsabil informaţii privitoare la muzee (tel.: 072.457.0451/074.908.0478, aurelia@cimec.ro),
 • dr. Daniela Mihai (Institutul Naţional al Patrimoniului) – responsabil informaţii privitoare la monumente istorice
 • prof. univ. dr.Ioan Opriş – consultant ştiinţific
 • dr. Angelica Mihăilescu (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei) – responsabil promovare în domeniul învăţământului (angela_mihailescu@yahoo.com)
 • Vasile Andrei, Ciprian Sandu (INP) – responsabili realizare pagina web
Publicat pe 27 septembrie 2012 Evenimente și informații