Cercet. Dr. Mihai Jigău

Certetator Dr.
Şef Laborator Consiliere şi Orientare
A ocupat funcţiile de Director şi Director Adjunct
Membru în Consiliul Ştiinţific al ISE

 

 

Pentru mine, ce rămâne după o carieră profesională aproape exclusiv derulată în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei vizează etosul profesional favorabil cercetării, sentimentul de competiţie profesională decentă, provocarea permanentă generată de diversitatea obiectivelor de cercetare, diversitatea contactelor cu alţi specialişti din acelaşi domeniu cu preocupări similare sau diferite.

Uneori mă mir însă cum de un grup de cercetători, cu aşa de puţine resurse şi modeste recompense necesare unei vieţi decente, continuă să citească, să se perfecţioneze în noi şi noi arii inerente cercetării (informatică, managementul proiectelor europene, statistică şi metodologia cercetării, limbi străine etc.) şi, mai ales, să scrie rapoarte de cercetare competitive, cărţi şi articole valoroase.

Iată de ce n-am trecut niciodată pe strada unde este sediul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei fără să mă uit îndelung într-acolo.

Mihai Jigau, octombrie 2012

Publicat pe 8 iulie 2002 AlumniUncategorized