Jobtribu Learning System New technologies for career guidance and mobility (JobTribu)

Anul: 2011-2013
Parteneri: IBW-Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, , Centro Studio Pluriversum
Siena, Provincia di Siena, Academia, DEP

Finanţare:    Community Programme Employment and Social
Solidarity/Progres 2007-2013
Descriere: Proiectul explorează modalitățile optime de integrare a
reţelelor sociale și a instrumentelor TIC în serviciile de consiliere
și orientare ale agențiilor de ocupare pentru a răspunde mai bine
nevoilor de informare și angajare ale tinerilor.
Persoana de contact: Mihai Iacob, mihai.iacob@ise.ro
Link: http://www.jobtribu.eu/

Publicat pe 8 august 2012 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriateProiecte in parteneriat