Drd. Iliana Dumitrescu

Cercetător ştiinţific III
Profesor grad didactic I
Director adjunct
iliana_dumitrescu@ise.ro

 

Formare

 • Doctorand în Ştiinţele educaţiei, la Universitatea din Bucureşti
 • Master în Ştiinţele educaţiei (2012), „Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – media 10
 • Curs postuniversitar – Conversie profesională – Specializare Matematică (2012), Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe
 • Licenţă în Ştiinţele educaţiei (2010), Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – şef de promoţie, media 10
 • Licenţă Ştiinţe Juridice (2002), Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Bucureşti
 • Liceul Pedagogic Bucureşti (1985)
 • Alte cursuri: ECDL, Educaţie de excelenţă, Competenţe pentru succes în viaţă, Formator, Mentor, Evaluator de competenţe profesionale, Formator-consilier în domeniul calităţii în educaţie, AeL, Ora de consiliere şi orientare şcolară

Domenii de expertiză

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 • Matematică
 • Formarea adulţilor
 • Dezvoltare şi evaluare de curriculum şcolar (învăţământ primar şi preşcolar; matematică)
 • Dezvoltare de resurse educaţionale pentru învăţământul primar şi preşcolar

Lucrări de specialitate publicate cu ISSN/ISBN, prezentate la simpozioane naţionale şi internaţionale:

 • Corelaţii interdisciplinare la nivelul ariilor curriculare Limbă şi comunicare – Matematică şi Ştiinţe  – De la ştiinţă la literatură, 2011
 • Demers didactic interdisciplinar pentru clasa a IV-a – Ştiinţa învăţării – scop comun pentru cadre didactice şi elevi, 2011
 • Proiectul, formă de organizare interdisciplinară a învăţării – Forme de design cultural. Educaţia în (re)creaţie, 2011
 • Educaţia şi şcoala viitorului – Adolescentul miop al lui Eliade în universul şcolii româneşti contemporane, 2010
 • Strategii didactice orientate după necesităţile copilului – Creativitate şi inovaţie în învăţământ, 2010

Activităţi şi afilieri profesionale

 • Cercetător ştiinţific III la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Cadru didactic asociat la Universitatea din Bucureşti
 • Profesor învăţământ primar, gradul didactic I
 • Expert în management educaţional înscris în Corpul naţional de experţi în management educaţional
 • Profesor mentor înscris în Corpul profesorilor mentori la nivel ISMB
 • Formator-consilier înscris în Registrul formatorilor în domeniul calităţii – ARACIP
 • Expert în cadrul proiectul “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU/87/1.3/S/63113, beneficiar MECTS
 • Expert în cadrul proiectul strategic „Sprijin pentru unităţile  şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii  educaţiei”, cofinanţat din Fondul Social European prin contractul de finanţare  nr. POSDRU/85/1.1/S/55668, încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru POSDRU şi ARACIP.

Declaratie de interese 2014
Declaratie de avere 2014

Publicat pe 8 iulie 2011 CurriculumEchipa ISE