ICT Skills II (Instrumentele TIC şi formarea practicienilor de orientare utilizatori de TIC)

Anul: 2007-2009.

Parteneri: Italia, România, Spania, Marea Britanie.

Finanţare: Leonardo da Vinci.

 

Descriere:
Activităţi şi rezultate: Analiza contextului naţional, dezvoltarea unui profil standard al practicianului utilizator de TIC, al unui portofoliul online, instrument online de evaluare, curriculum de formare, platforma online open source şi dezvoltarea unor modulelor de formare şi pilotarea acestora.

Link: ICT Skills 2 – Competente TIC ale consilierilor

Publicat pe 8 august 2009 Consiliere şi Management EducaţionalProiecte in parteneriat