Noveanu Gabriela Nausica -Secretar Științific

CS II

E-mail:
gabrielanoveanu@yahoo.com
Domenii de expertiză: didactica științelor; dezvoltare și evaluare de curriculum; proiectare și dezvoltare de materiale curriculare; curriculum aplicat ZEP; evaluare; evaluare națională și internațională; formare inițială și continuă

Gabriela Noveanu este cercetător ştiinţific II în cadrul Unității de Cercetare în Educație.

A absolvit Facultatea de Tehnologie Chimică a Institutului Politehnic Bucureşti în 1985 şi a obţinut titlul de doctor în ştiinţele educaţiei la Universitatea din Bucureşti in 2009, cu teza Curriculum Intenţionat – Curriculum realizat: Studiu comparativ (disciplina Chimie) din perspectiva datelor TIMSS. A predat chimia elevilor din învăţământul liceal, iar din 1990 a intrat în activitatea de cercetare educaţională. Începând cu anul 1995 este coordonatorul naţional al proiectului TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), iar din 1999, devine şi coordonatorul naţional al proiectului PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study); ambele studii de evaluare comparativă menţionate sunt coordonate de IEA (International Association for the Evaluation of the Educational Achievement). Din anul 2000 a fost solicitată să fie membru în comitetul de experţi SMIRC (Science and Mathematics Item Review Committee) având responsabilităţi în elaborarea curriculumului TIMSS, elaborarea şi validarea itemilor testaţi, precum şi în elaborarea descriptorilor şi descrierilor pentru nivelurile internaţionale de performanţă definite pentru ciclurile TIMSS 2003, 2007 şi 2011. Asigură coordonarea metodologică a unui proiect structural care vizează dezvoltarea capacităţii de utilizare a bazelor de date naţionale rezultate din studiile comparative internaţionale TIMSS şi PIRLS. A coordonat activitatea de proiectare şi dezvoltare a unor evaluări naţionale, a evaluat programe şi a dezvoltat şi evaluat produse curriculare. A participat în coordonarea unor programe de formare, precum şi în derularea acestora. A fost invitată să predea într-un program de masterat didactic la Universitatea din Ploieşti.

Gabriela Noveanu are expertiză şi în curriculumul aplicat pentru ştiinţe, derulând cercetări pe o varietate de teme cum ar fi: dezvoltarea competenţelor cheie la nivelul disciplinelor ştiinţifice, identificarea rezultatelor învăţării şi a greşelilor tipice, descrierea profilurilor elevilor români la nivelurile internaţionale de performanţă sau TIC în predare/învăţare/evaluare.

A publicat ca autor şi co-autor numeroase articole, cărţi şi capitole în cărţi în România şi în străinătate cum ar fi: Curriculum intenţionat – curriculum realizat. Studiu comparativ la disciplina chimie; Învăţarea matematicii şi ştiinţelor. Studiu comparativ (IV). Raport Naţional TIMSS; Învăţarea citirii. Raport Naţional PIRLS; Folosirea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării (TIC) în procesul de predare-învăţare; Curricular provision and students’ attainment in Chemistry: The gap of meaning; Beyond quantitative results towards deep understanding in science learning; Teaching Science: How could we relate to key competences?; Integrating Technology in the Classroom: A Teacher Training Programme Experience; Romanian students’ learning outcomes in sciences – an exploration of the trends revealed by the TIMSS 2003 results, care reprezintă numai o selecţie din publicaţiile apărute după 2009.

Publicat pe 6 august 2010 cs2Echipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa Curriculum