Formarea profesională continuă în România

Anul 2008
Laborator Politici Educaţionale
Coordonator: Mihaela Jigău
Autori: Otilia Apostu, Magdalena Balica, Ştefan Colbu, Nicolae Dobrei, Ciprian Fartuşnic, Bogdan Florian, Irina Horga, Andreea Măruţescu, Lucian Voinea
Descriere: Cercetarea realizează o analiză sistematică a cadrului de politici, a modalităţilor de implementare şi a categoriilor de impact ale formării profesionale continue din România, cu focalizare pe următoarele categorii: cadre didactice, angajaţi din întreprinderi. Studiul realizează: evaluarea ofertei de formare destinată cadrelor didactice şi altor categorii profesionale; evaluarea participării la formare a cadrelor didactice şi a angajaţilor din întreprinderi; identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe la nivelul sistemului de formare profesională continuă; elaborarea unui set de concluzii şi recomandări privind formarea profesională continuă a cadrelor didactice.
Publicaţie: Formarea profesională continuă în România, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, Ed. Afir, 2009

Publicat pe 3 august 2008 Cercetari arhiva 2000 - 2008Politici EducaționaleTeme de cercetare