Finanţarea sistemului de învăţământ preuniversitar pe baza standardelor de cost: o evaluare curentă din perspectiva echităţii

Studiul este o iniţiativă comună a Reprezentanţei UNICEF România şi a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în contextul Campaniei Naţionale Hai la Şcoală! ce se desfăşoară în România din anul 2010. Această cercetare, realizată în perioada mai – octombrie 2013, a urmărit să analizeze din perspectiva echității tranziția la noul sistem de finanțare și să identifice în ce măsură alocarea per-capita oferă un sprijin adecvat celor mai dezavantajate categorii de elevi.  Investigația a fost realizată în 77 de școli situate în zone dezavantajate socio-economic.

Finantarea sistemului de invatamant preuniversitar pe baza standardelor de cost- 2014

Publicat pe 23 februarie 2015 Cercetari 2014PublicațiiTeme de cercetare