European Experiences with ICT in Adult Careers Guidance – EGA 2 (Experienţe europene TIC în consilierea carierei la adulţi)

Anul: 2002 – 2003.

Parteneri: Italia, Anglia, Spania, Danemarca, Cipru, Cehia, Portugalia, România.

Finanţare: Grundtvig 2

Descriere: Activităţi şi rezultate: Crearea unui forum al consilierilor care lucrează cu clienţi adulţi; furnizarea/actualizarea resurselor de specialitate valoroase la nivel naţional (publicaţii, site-uri, întâlniri virtuale); realizarea unei anchete online privind modul în care influenţează Internet-ul consilierea carierei; folosirea rezultatelor anchetei ca temei al unor dezvoltări ulterioare pentru consilieri; promovarea forumului în comunitatea consilierilor din România.

Link: www.guidanceforum.net

Publicat pe 8 august 2012 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriate Arhiva