ECP – Educational Strategies and counselling teenagers with difficulties: good practice (Strategii educaţionale şi intervenţii de consileire pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu dificultăţi: bune practici)

Anul: 2004-2006.

Parteneri: România, Marea Britanie, Italia, Malta, Germania.

Finanţare: Grundtvig 2 Learning Partnership.

Descriere: Activităţi şi rezultate: proiectul a investigat bunele practici din ţările partenere în domeniul strategiilor educaţionale şi intervenţiilor de consiliere pentru părinţii copiilor şi tinerilor cu dificultăţi. Acesta s-a încheiat cu o metodologie de investigare si un ghid pentru consilieri.

Document: Ghid Educatia si consilierea parintilor

Link: www.ecp.ise.ro

Publicat pe 8 august 2006 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriate Arhiva