Despre protejarea patrimoniului, promovarea valorilor locale, utilizarea resurselor educative, prin proiectul „Colecţiile muzeale rurale între realitate şi aspiraţii – II”

Colectia muzeala Iepuresti, Giurgiu

Institutul Naţional al Patrimoniului în parteneriat cu Reţeaua Colecţiilor şi Muzeelor Etnografice Săteşti Particulare din România desfăşoară – în perioada august-noiembrie 2012 – proiectul cultural COLECŢIILE MUZEALE RURALE ÎNTRE REALITATE ŞI ASPIRAŢII – II, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul are ca obiectiv principal protejarea şi promovarea patrimoniului muzeal şi se adresează profesorilor sau altor persoane din comunitatea rurală care sunt custozi de colecţii muzeale locale (în cadrul căminelor culturale sau primăriilor) sau de colecţii şcolare.

Programele de formare propun o abordare interdisciplinară prin care să se ţină cont de categoriile de bunuri culturale specifice acestor tipuri de colecţii, precum şi de utilizarea lor ca resurse educative.

Proiectul cultural desfăşoară următoarele activităţi:

  • organizarea unui curs gratuit de trei zile pentru custozii muzeelor/colecţiilor muzeale din mediul rural (acestea pot fi colecţii publice private sau în cadrul şcolilor, căminelor culturale şi primăriilor), pentru două serii, în perioadele: 30 octombrie -1 noiembrie şi 2-4 noiembrie 2012;
  • organizarea unei mese rotunde Colecţiile muzeale rurale între realitate şi aspiraţii (1 noiembrie 2012);
  • realizarea şi distribuirea Ghidului de bune practici în protejarea şi promovarea patrimoniului cultural rural.

Persoanele care doresc să participe la curs găsesc detalii despre condiţiile de înscriere şi o amplă prezentare a proiectului cultural pe pagina: http://www.cimec.ro/ghid-muzee-rurale/.

Persoane de contact: manager proiect Aurelia Duţu, analist-istoric în cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului, tel.: 072.457.051/074.908.0478, e-mail: aurelia@cimec.ro; Angelica Mihăilescu, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, tel.: 0766 753 918, e-mail: angela_mihailescu@yahoo.com.

 

Publicat pe 5 septembrie 2012 CurriculumEvenimente și informații