Despre procesul de recenzare

Pentru a publica un articol în Revista de pedagogie, se parcurg următorii paşi:

  1. Articolele vor fi elaborate conform instrucţiunilor din Ghidul autorului, apoi vor fi trimise către Revista de pedagogie în format electronic, la adresa revped@ise.ro.
  2. Editorii vor confirma primirea articolului şi vor comunica data aproximativă până la care urmează a se realiza recenzia. Procesul de recenzare vizează relevanţa ştiinţifică a articolelor şi reprezentativitate pentru domeniul ştiinţelor educaţiei. Etapele procesului de recenzare sunt prezentate în Ghidul autorului.
  3. Autorii vor primi rezultatul recenziei. Eventualele corecturi şi sugestii propuse pentru articolele acceptate spre publicare vor fi realizate de autori, iar varianta finală a lucrării va fi retrimisă în format electronic

 

Publicat pe 6 august 2012 Revista de PedagogieUncategorized