Curs online ”Asigurarea calității parteneriatelor școlare europene”

Centrul Național eTwinning Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – anunță o noua sesiune a cursului online Asigurarea calității parteneriatelor școlare europene” , adresat  cadrelor didactice participante la Acțiunea eTwinning.

eTwinning face parte din Programul Erasmus +, cofinanțat de Comisia Europeană.

Cursul se adresează cadrelor didactice înscrise pe portalul european www.etwinning.net , care au experienţă redusă în derularea parteneriatelor școlare de tip eTwinning și în completarea formularelor pentru obținerea certificatului național de calitate. Cursul urmărește să îi sprijine în demersul de asigurare și de demonstrare a calității parteneriatelor desfășurate.

Autorii și tutorii cursului sunt: dr. Simona Velea, coordonator național eTwinning România, Institutul de Științe ale Educației și prof. Cornelia Melcu, ambasador eTwinning, profesor pentru învățământ primar, Șc. Nicolae Orghidan, Brașov.

Condiţii de înscriere:

La acest curs se pot înscrie cadrele didactice de la toate nivelurile de învățământ preuniversitar, participante la Acțiunea eTwinning, care au  derulat ori au în desfășurare cel puțin un proiect eTwinning și care au obținut cel mult 5 certificate naționale de calitate.

Numărul de locuri la curs este limitat la 200 (în ordinea înscrierii).

Cursul se va desfășura gratuit, pe platforma iTeach (înscrierea la curs se va face din contul individual iTeach).

Înscrierile se pot realiza în perioada cepând cu 20 februarie- 4 martie 2016, până la ocuparea celor 200 de locuri.

 

ATENȚIE!

NU se recomandă înscrierea cadrelor didactice care au obținut deja mai multe certificate naționale de calitate (mai mult de 5 certificate). Acestea vor avea acces la alte cursuri, dedicate celor cu multă experiență în cadrul eTwinning. De asemenea, nu se recomandă înscrierea celor care nu au nici un proiect eTwinning, întrucât temele cursului sunt legate de experiența personală în derularea parteneratelor de acest tip. Tema finala – simularea completarii unui formular de obținere a certificatului de calitate – se va realiza prin referirea la un proiect eTwinning din portofoliul propriu.

 

Tematica cursului:

Tema 1:  Proiectele educaționale în parteneriate școlare

1.1. Ce sunt parteneriatele?

1.2. Beneficii ale parteneriatelor școlare

1.3. Tipuri de parteneriate

1.4. Parteneriatele eTwinning

Tema 2. Recunoașterea și valorizarea proiectelor eTwinning

2.1. Recunoașterea formală: certificatul național de calitate, certificatul european de calitate, alte premii

2.2. Recunoașterea informală

Tema 3. Asigurarea calității proiectelor colaborative

3.1. Ce înseamnă calitatea proiectelor?

3.2. Cum asigurăm calitatea?

3.3. Cum demonstrăm calitatea?

Tema 4. Completarea formularului pentru obținerea certificatului național de calitate sau pentru premiile europene

4.1. Criterii și reguli pentru obținerea certificatului național de calitate

4.2. Obținerea certificatului european de calitate

4.3. Premiile eTwinning

 

Evaluarea finală constă în completarea unui formular de solicitare a Certificatului Național de Calitate (eTwinning) – simulare.

Cursul se finalizează cu un Certificat acordat în urma evaluării finale.

 

Calendarul cursului

Înscriere: 20 februarie- 4 martie 2016

Validarea înscrierii se va face după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate anunțate (existența unui proiect eTwinning în portofoliu și a maximum 5 certificate de calitate) – termen limita validare: 5 martie 2016

Parcurgerea materialelor de curs și realizarea activităților / temelor: 6 – 26 martie

Elaborarea si trimiterea temei finale (obligatorii): 19 martie – 3 aprilie 2016.

Termen limită pentru notare: 10 aprilie

Pagina cursului: http://iteach.ro/pg/cursuri/view/24008/etwinning-proiecte-internationale-de-colaborare-educationala

 

Vă dorim succes în toate activitățile dumneavoastră!

 

 

Echipa eTwinning România

Publicat pe 8 februarie 2016 Evenimente și informații