Consilierea și orientarea în curriculumul școlar gimnazial – studiu comparativ

Lucrarea de față prezintă rezultatele cercetării și este structurată astfel: capitolul 1 oferă argumente cu privire la oportunitatea curriculumului de Consiliere și dezvoltare personală, capitolul 2 prezintă coordonatele cercetării, capitolul 3 oferă informații cu privire la dezvoltarea competențelor noncognitive la elevi; capitolul 4 este dedicat studiilor de caz și analizei comparative; capitolul 5 prezintă practici în context românesc; capitolul 6 sintetizează concluziile, iar capitolul 4 oferă recomandări relevante privind proiectarea şi implementarea programelor şcolare de Consiliere şi dezvoltare personală la gimnaziu.

Consilierea și orientarea în curriculumul școlar gimnazial – studiu comparativ

Publicat pe 13 iunie 2018 Cercetări 2016-2018Teme de cercetare