Consiliere şi orientare, Ghid

Anul: 2000.

Echipa de cercetare: Mihai Jigău (coord.), Petre Botnariuc, Mihaela Chiru, Diana Ghinea, Trandafir A.

Descriere: Ghidul de Consiliere şi Orientare este primul de acest fel elaborat în sprijinul aplicării ariei curriculare Consiliere şi Orientare în învăţământul preuniversitar. Lucrarea cuprinde 2 părţi: partea I prezintă aspecte generale şi metodologice ale aplicării, conţinutul şi mijloacele de realizare a obiectivelor acestei curricula. Mai sunt analizate: relaţia altor discipline şcolare cu Consilierea şi Orientarea, evaluarea activităţii la orele de consiliere, parteneriatul cu alte discipline şi autocunoaşterea. Partea a II-a oferă un plan-cadru pentru orele de Consiliere şi Orientare în învăţământul gimnazial şi liceal.

Link: Ghid Consiliere si Orientare

Raport de cercetare: Disponibil la biblioteca ISE

Publicație: “Consilere și orientare – Ghid”, Editura Afir, Bucureşti, 2000, România

 

Publicat pe 3 august 2000 Cercetari arhiva 2000 - 2008Consiliere şi Management EducaţionalTeme de cercetare