Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare

Anul 2009
Laborator Politici Educaţionale
Coordonatori: Magdalena Balica, Mihaela Jigău
Autori: Otilia Apostu, Ciprian Fartuşnic, Bogdan Florian, Irina Horga, Andreea Scoda, Lucian Voinea
Descriere: Proiectul promovează un nou model de stimulare şi facilitare a iniţiativelor de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, bazat pe principiul comunităţilor de practici.
Raport de cercetare: Comunităţi de practici în domeniul prvenirii şi combaterii violenţei în şcoală, Institutul de Ştiinţe ale educaţiei, 2009

Publicat pe 3 august 2009 Cercetări 2009-2011Teme de cercetare