Cod etic şi standarde de calitate în consilierea carierei

Anul: 2003.

Echipa de cercetare: Mihai Jigău M. (coord.), Petre Botnariuc, Mihaela Chiru, Speranţa Cîrlea, Cozma I., Angela Muscă, Luminiţa Tăsica.

Descriere: Cercetarea şi-a adus contribuţia la dezvoltarea calităţii serviciilor de consiliere şi orientare din România prin realizarea primului Cod etic şi a primelor standardele de calitate în domeniu. Au fost analizate documente similare utilizate în diferite sisteme internaţionale de consiliere şi orientare, au fost identificate priorităţi şi nevoi specifice pentru sistemul românesc, iar în final a fost creat un instrument-cadru adaptat nevoilor practicienilor din România.

Link: Codul etic in consilierea carierei
Raport de cercetare: Disponibil la biblioteca ISE
Publicație: “Cod Etic şi standarde de calitate în consilierea carierei”, Editura Afir, Bucureşti, 2004, ISBN 973-7714-19-9 (publicaţie bilingvă RO-EN)

 

Publicat pe 3 august 2003 Cercetari arhiva 2000 - 2008Consiliere şi Management EducaţionalPublicațiiTeme de cercetare