Cercetare-dezvoltare-inovare în educație și tineret

Propunem şi realizeazăm proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul educaţiei şi tineretului; fundamentăm politicile publice în domeniul educaţiei şi tineretului, participân la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi revizuirea politicilor publice în domeniul educaţiei şi tineretului; iniţiem şi participăm la proiecte naţionale şi/sau internaţionale de cercetare sau de dezvoltare în domeniul educaţiei, formării, curriculumului şi tineretului;
participăm la  elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare in domeniul Ştiinţelor Educaţiei; propunem Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului iniţierea unor proiecte de acte normative care fac referire la obiectul de activitate al I.S.E..

Publicat pe 3 august 2012 Uncategorized