Cercetare-dezvoltare-inovare

Propunem realizăm proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul educaţiei şi tineretului, la nivel național și internațional.
Fundamentăm politicile publice în domeniul educaţiei şi tineretului
Coordonarea elaborării şi revizuirii curriculumului naţional
Coordonăm activitatea unor grupuri de lucru în scopul elaborării şi revizuirii periodice a componentelor curriculumului naţional.
Elaborăm diferite resurse de învăţare (ghiduri, suporturi metodologice, auxiliare didactice etc.) necesare implementarii eficiente a curriculumului naţional, putând colabora cu alte instituţii pentru realizarea acestora.
Analizăm din punct de vedere ştiinţific şi avizăm propunerile de curriculum înaintate de diferite instituţii sau grupuri de lucru, de instituţii de învăţământ alternativ sau particular.

Publicat pe 5 august 2012 Uncategorized