Implementarea portofoliului educaţional – context, roluri, instrumente

Anul: 2012.
Echipa de cercetare: Țibu S. (coord.), Botnariuc P., Gavriliță A., Icob M., Tasica L.
Descriere: Proiectul de cercetare urmărește să analizeze contextul implementării portofoliului educațional în condițiile prevederilor noii Legi a educației naționale și să dezvolte un set de instrumente suport pentru implementarea acestuia
Raport de cercetare:

Publicat pe 3 august 2012 Cercetări 2012Consiliere şi Management EducaţionalTeme de cercetare