Violența școlară: cercetări, politici, recomandări

violenta-carte-cop1 – lucrare apărută în cadrul proiectului „Prevenirea și reducerea violenței școlare prin educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului.

Violența exprimată la școală nu poate fi înțeleasă doar ca fenomen școlar intern; ideea de bază a proiectului este că violența la școală provine din ierarhiile sociale încorporate în societate în general și în cadrul instituțiilor de învățământ, în special; violența școlară reproduce stereotipuri care generează prejudecăți, izolare, stigmatizare și victimizează anumite grupuri sau practici sociale, iar victimizarea este întâlnită la grupurile vulnerabile, în special grupurile minoritare și ale migranților, persoanelor cu dizabilități, LGBT.
Chiar dacă a existat o activitate considerabilă și politici publice pe această temă, nu se poate presupune că s-a ajuns la o conceptualizare clară și general acceptată a violenței. Prezentul proiect-pilot a luat în considerare practicile de cercetare și educație cu orientare către reducerea violenței școlare existente, și își propune să dezvolte o mai bună înțelegere asupra modului în care violența este percepută de către actorii sociali cruciali care alcătuiesc comunitatea școlară.

Publicat pe 27 iunie 2016 Evenimente și informații