TRAIAN VRASMAS – cercetator asociat

TRAIAN VRASMAS – cercetator asociat

Experienţă didactică, profesională şi managerială: institutor (1974-1977), profesor şi director de şcoală în învăţământul special (1977-1990), inspector şi şef serviciu educaţie specială la Ministerul Învăţământului (1990-1997), consultant şi coordonator de programe – protecţia copilului şi educaţie, cu focalizare pe copiii cu dizabilitaţi şi alte grupuri vulnerabile (1998-2002, Reprezentanţa UNICEF în România), coordonator naţional de proiecte la Asociaţia RENINCO România (2003 – prezent); conferenţiar la Facultatea de Psihologie şi Stiintele Educaţiei, Universitatea “Ovidius” Constanţa, din 2005, director la Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic – din luna septembrie 2012.
Activitate ştiinţifică şi de cercetare: Este doctor în ştiinţele educaţiei, din anul 2001.
Publicaţii: Este autor a 8 lucrări, coautor la 10, membru în grupul de coordonare la 8 lucrări, are 11 capitole publicate în diverse lucrări, este autor a peste 25 de articole, din care 5 în publicatii din străinătate, este membru în grupul consultativ la publicaţii realizate de UNICEF şi UNESCO (2000-2004).
Directii de cercetare actuale:

  • Educaţia cerinţelor speciale în contexte incluzive
  • Educaţie pentru diversitate
  • Curriculum pentru persoane cu cerinţe educaţionale speciale
  • Tranziţiile în educaţie.

Din anul  2011 este colaborator al Institutului de Ştiintele Educaţiei, pe domeniul curriculum de învăţământ special.

Publicat pe 27 martie 2013 Cercetatori asociati