Situaţia Tineretului în cifre şi date 2010

Anul: 2010.

Coordonator: Ancuţa Plăeşu, Ana Maria Dalu,Gina Anghelescu.

Echipa de cercetarea: Oana Iftode,Octav Marcovici, Iulian Neacşu Dalu, Corina Neacşu Dalu, Marius Lazar.

Descriere: Studiul este o actualizare de informaţii privind cadrul general de viaţa al tinerilor.Sunt cuprinse date demografice (tineri între 14-35 ani), valori şi relaţii sociale, educaţie, ocuparea, anteprenoriatul şi timp liber- în vederea fundamentării unor politici publice adecvate tinerilor.

Raport de cercetare: Situatia tineretului in cifre si date 2010

Raportul de cercetare este disponibil la biblioteca ISE.

Publicat pe 5 august 2010 Cercetări 2009-2011Cercetări pentru TineretTeme de cercetare