Se poate mult mai bine! – cursuri de formare a profesorilor pentru valorificarea datelor referitoare la performanţele elevilor la testele internaţionale TIMSS şi PIRLS

Institutul de Stiinţe ale Educaţiei pregăteşte dosarul de acreditare al unui curs destinat profesorilor de limba şi literatura română, matematică, fizică, chimie, biologie precum şi profesorilor din învăţământul primar. Cursul se bazează pe o analiză serioasă a  reprezentărilor greşite ale elevilor români la testele internaţionale TIMSS şi PIRLS, realizată în cadrul unui proiect structural POSDRU /55/1.1/S/35279, şi vizează următoarele obiective:

  • explorarea greşelilor tipice/ reprezentărilor greşite ale elevilor
  • analiza itemilor TIMSS/PIRLS
  • descoperirea de soluţii didactice pentru ameliorarea rezultatelor
  • construirea de activităţi de învăţare similare itemilor TIMSS/PIRLS

Tematica avută în vedere se referă la:

  • TIMSS/PIRLS – studii comparative pe eşantion reprezentativ
  • Tipologia itemilor
  • Reprezentări greşite şi erori tipice
  • Stereotipii didactice
  • Contextualizarea învăţăriiProgramul se derulează prin întâlniri faţă în faţă şi online pe platforma CIO-ISE.

Cursurile se adresează profesorilor din şcolile care au participat la testarea PIRLS 2006 şi TIMSS 2007.
Perioada de derulare: pe parcursul anului şcolar 2012-2013
Persoane de contact:
Ligia Sarivan, ligia_sarivan@yahoo.com
Gabriela Noveanu, gabrielanoveanu@yahoo.com

Publicat pe 9 august 2012 FormarePrograme în pregătire