Prof. univ.dr. Romiță Iucu

Prof. univ.dr. Romita Iucu este profesor universitar doctor la Universitatea din București începând cu anul 1996, prorector al Universității din București din 2004, coordonator al Centrului de Dezvoltare si Formare In Domeniul Invatamantului Superior /Center For Development And Training In Higher Education (CDFIS / CHEDT). Are o licenţă in Pedagogie, cursuri postuniversitare, masterale şi titlul de doctor în Științele Educației obţinute la aceeaşi universitate in anul 1999. A urmat cursuri de specializare la Universitatea Libera din Berlin și a fost bursier FICE la L’Ecole des Hautes Etudes Sociale, Lausanne.

Prof. dr. Romita Iucu este membru în Consiliul ARACIS din 2006, a fost membru în Comisia Prezidenţială pentru Analiza și Evaluarea Politicilor Educaţionale (2007-2008), vice-preşedinte (2005 – 2007) al Consiliului Naţional pentru Reforma Invatamantului, vice-preşedinte (2004 – 2006) al Consiliului de Evaluare al CNFP, Centrului Național de Formare a Personalului Didactic din Învățământul Preuniversitar.

La nivel internațional este membru al The International Hall of Fame of Adult and Continuing Education din 2011. Coordoneaza rețeaua europeana ENTEP, European Network on Teacher Education Policies, incepand cu anul 2010, fiind membru al acesteia din 2006, a fost expert în cadrul Comisiei Europene la diferite paliere, Thematic Working Group on the Professional Development of Teachers (2010), membru in Executive Board (2006 – 2010) – CEI – Central European Initiative, membru EC (2006 – 2010) Cluster „Teachers and Trainers”, în 2006 a făcut parte din Grupul de lucru „Bologna Tree Cycles” iar în perioada 2005 – 2009 a fost membru al Grupul de lucru „Indicators for teacher and trainers.

Domeniile de interes academic ale profesorului Romita Iucu sunt Politici în domeniul formării cadrelor didactice, Pedagogia învățământului superior, Managementul grupurilor educaționale (clasa de elevi).

Publicat pe 23 mai 2010 Consiliul ȘtiințificEchipa Conducere