Rodica CONSTANTIN – Cercetător asociat

Rodica CONSTANTIN  – Cercetător asociat
e-mail: rodicaprof@gmail.com, Tel: 0040744 172724

 

 

 

Experienta profesionala

1993-1999 – Cercetător principal III, Institutul de Științe ale Educației
•    1996 Coordonator Lucrare de cercetare pe baza căreia s-a elaborat prima programa școlară pentru disciplina Educație Tehnologică, clasele V-VIII.
•    Lucrare de cercetare pe baza căreia s-a implementat metodologia necesară conceperii curriculum-ului pentru școlile profesionale și liceele tehnice
•    Dezvoltarea de repere conceptuale şi metodologice pentru didactici în aria curriculară Tehnologii, dezvoltarea de repere conceptuale şi elaborarea de subiecte pentru examenele naţionale pentru aria curriculară Tehnologii (bacalaureat, titularizare profesori)
Expert curriculum, Consiliul Național pentru Curriculum
•    Elaborarea de programe școlare pentru aria curriculară Tehnologii pentru disciplina Educație tehnologică, clasele III-VIII
•    Elaborarea de curriculum pentru aria curriculară Științe și tehnologii
•    Formator la nivel naţional pe probleme de curriculum  şi didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii
Titular curs – Universitatea Politehnică Bucureşti, Centrul de Pregătire a Resurselor Umane, Şcoala de Studii Academice Postuniversitare și Universitatea de Construcții București

 • Asistent universitar – Universitatea Politehnică București, Catedra Rezistenţa materialelor
 • Profesor cu gradații de merit și cu distincția Gh. Lazăr clasa I, pentru activitatea didactică desfășurată în diferite licee din București
 •  Inginer principal – Întreprinderea Mecanică de Material Rulant Grivița, București,

Activități de proiectare, precum și în secții productive

 • Expert în cadrul Serviciului de evaluare și examinare (SNEE)
 • Expert curriculum și Director de curs in cadrul Programului PHARE VET RO 9405,
 • (cursuri pentru profesori şi inspectori de toate specialităţile)
 • Funcții ocupate în cadrul diverselor proiecte naționale și internaționale: expert curriculum, autor de materiale didactice şi de formare, facilitator pe platforme e-Learning, autor de module de formare, redactare programe şcolare, materiale auxiliare specifice ariei curriculare tehnologii, elaborare de materiale didactice referitoare la formarea profesională, consultant pentru validarea şi monitorizarea validării profilelor ocupaţionale din România

Lucrări publicate (selectie)

 • autor şi coordonator de Programe şcolare şi Ghiduri metodologice publicate de Ministerul Educaţiei Tineretului şi Cercetării, pentru domeniul tehnic, pentru şcoala primară, gimnaziu, liceu, şcoala de arte şi meserii, universitate.
 • Curs publicat On-line, Dimensiunea de gen în aria curriculară Tehnologii, prin colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF, Bucureşti
 • Filme didactice despre Educaţie tehnică prezentate în cadrul cursurilor şi la TVR
 • Manual şcolar pentru Educaţie tehnologică pentru clasa a VI-a – Unitatea didactică nr.1
 • Teste – Desen tehnic, Editura Bellarte publicat în 2004
 • Didactica Educaţiei Tehnologice şi Limbaj Grafic – două manuale pentru profesori publicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în cadrul Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, 2005
 • Materiale şi tehnologii şi Tehnologii de comunicaţii şi transport, cărţi şcolare pentru elevii din clasa a VII-a și Pentru profesor: Planificări, Proiecte –  colecţia pentru Educaţie Tehnologică, editura Agenda RO, Bucureşti 2006
 • Seria Tehnologii (numerele 1, 2….15), CD-uri cu prezentare PPS, PDF, filme didactice cu subiecte teoretice și exerciții interactive pentru: Măsurări tehnice, Prelucrări prin aşchiere, Asamblări mecanice, Domenii profesionale,  Protecţia mediului, Desen tehnic, editura Agenda RO, Bucureşti

 

Publicat pe 19 aprilie 2013 Cercetatori asociati