Relier les examens de langue aux niveaux de performance linguistique du Cadre européen de référence: promouvoir l’assurance qualité en éducation et faciliter la mobilité

În perioada 5-7 decembrie 2013, la Institutul de Științe ale Educației, s-a desfășurat un
atelier de formare prin intermediul căruia au fost explorate posibilitățile de a pune în relație examenele de limbi moderne de la sfârșitul învățământului liceal cu nivelurile de competență specificate în Cadrul european de referință pentru limbi, document cadru al Consiliului Europei. Evenimentul se înscrie în proiectul RELANG – Relier les examens de langue aux niveaux de performance linguistique du Cadre européen de référence: promouvoir l’assurance qualité en éducation et faciliter la mobilité -, Centre européen pour les langues vivantes et la Commision Européenne, Coopération sur Methodologies et évaluation dans l’apprentissage des langues. Atelierele s-au desfășurat cu sprijinul experților Gilles Breton și José Noijons, consultanți ai CELV (Centre européen pour les langues vivantes). Coordonarea locală a fost asigurată de Dan Ion Nasta, Laboratorul Curriculum. La atelier au participat specialiști în dezvoltare curriculară și în evaluarea criterială a competențelor lingvistice, autori de manuale școlare, conceptori de teste de evaluare, cercetători, inspectori școlari și formatori din învățământul universitar.
Obiectivele atelierului RELANG au fost : consolidarea competențelor participanților cu privire la utilizarea descriptorilor din Cadrul european de referință pentru limbi, în vederea realizării unei bune legături între examenele de limbă străină de la sfârșitul liceului și categoriile specificate în documentul european; consiliere în vederea elaborării probelor de evaluare pentru participanții la atelier implicați în formularea de itemi pentru Centrul Național de Evaluare și Examinare din România.

Mai  multe informații asupra acestei teme puteți găsi pe adresele www.ecml.at; www.ecml.at/publications.

Publicat pe 21 ianuarie 2014 Evenimente și informații