Raportul național Eurostudent VII – 2018-2021

Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație, prin Unitatea de Cercetare în Educație (CNPEE – UCE) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), au plăcerea să anunțe finalizarea Raportului național EUROSTUDENT VII 2018-2021- condițiile de viață și studiu ale studenților, ce poate fi consultat în forma extinsă aici: https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2022/06/Rap_national_EUROSTUDENT-7_Ro.pdf  sau ca sinteză, aici: www.ise.ro/wp-content/uploads/2022/06/EUROSTUDENT_7_Romania.pdf.

EUROSTUDENT este o cercetare cantitativă, transnațională, despre condițiile de viață și studiu ale studenților, realizată periodic, din trei în trei ani, în peste 20 de țări europene, atât membre, cât și non-membre ale Uniunii Europene. Scopul autodeclarat al proiectului este monitorizarea condițiilor de viață și studiu ale studenților din țările europene participante, pentru a oferi informații utile și necesare autorităților publice și altor actori interesați. La runda a 7-a a cercetării, derulată între 2018-2021, au participat 26 de țări europene. Dintre acestea, 21 au derulat cercetarea de teren înainte de pandemia COVID-19, iar 5, printre care și România, în perioada pandemică (24 noiembrie 2020- 18 ianuarie 2021). Odată cu EUROSTUDENT VII, România este la a 5-a participare în cadrul proiectului, după debutul din sesiunea 2005-2008.

Chestionarul utilizat în runda a 7-a conține 76 de întrebări pe 9 teme majore: caracteristici socio-demografice; context familial;, acces și tranziție în învățământul superior; situația studiilor și relația cu mediul academic; bugetul de timp; mobilitatea; munca (angajarea); resurse și cheltuieli; locuirea. Invitația de participare la cercetare a fost trimisă întregii populații de studenți considerate eligibile. În urma verificării și curățării datelor, conform cerințelor consorțiului, a rezultat un lot de 19 484 de subiecți (19 612 după ponderare), reprezentând 6.3% dintre cei care au primit invitația de participare.

Proiectul EUROSTUDENT este administrat, din anul 2012, la nivel național, de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, în prezent Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație – Unitatea de Cercetare în Educație (CNPEE – UCE).

Raportul național EUROSTUDENT VII a fost elaborat de un colectiv mixt din cele două instituții partenere menționate, păstrând în mare parte structura teoretică a raportului european și realizând, acolo unde a fost posibil și relevant, comparații cu datele din celelalte țări sau cu valurile anterioare EUROSTUDENT. Sperăm ca informațiile prezentate să fie utile autorităților din domeniu, dar și cercetătorilor, actorilor cheie din societatea civilă, altor persoane interesate.


Mai multe detalii despre proiectul EUROSTUDENT, aici: https://www.eurostudent.eu/.

Publicat pe 3 iunie 2022 Evenimente și informațiiISE in actualitate