RAPORT DE CONSULTARE PUBLICĂ privind propunerile de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică

Raportul prezintă o analiză sistematică a rezultatelor procesului de consultare publică privind propunerile de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică, lansate în dezbatere de Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației în perioada 29 decembrie 2017 – 1 martie 2018.

Consultarea publică a urmărit crearea unui spațiu de reflecție și de dezbatere pentru decidenți, practicieni, experți educaționali și pentru alți actori interesați cu privire la trei variante de planuricadru pentru liceu, filiera teoretică puse în consultare de către Ministerul Educației Naționale în luna decembrie 2017 .  În egală măsură, consultarea  a oferit un cadru de evaluare a principiilor și criteriilor fundamentale care stau la baza proiectării noului curriculum național. În mod specific, au fost supuse dezbaterii aspecte precum: oportunitatea modificării planurilor–cadru de liceu; aspecte care trebuie îmbunătățite cu prioritate la actualele planuri-cadru de liceu; autonomiea școlii în plan curricular, relația dintre trunchiul comun și curriculumul diferențiat sau cel la decizia școlii; relevanța disciplinelor din planul cadru și a numărului de ore alocat, în raport cu profilul de competențe al absolventului de liceu; condiții specifice de implementare a noilor planuri cadru; beneficii și riscuri specifice fiecărei variante puse în dezbatere.

Raportul cuprinde atât sinteza documentelor de poziție, adreselor și punctelor de vedere transmise în format hârtie sau electronic grupului de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru de liceu, cât și analiza rezultatelor obținute în urma completării unui chestionar online de consultare publică.

 

Raportul poate fi descarcat aici: Raport_consultare_plan-cadru_liceu

Sinteza raportului poate fi descărcată aici: SINTEZA_Raport_consultare_plan-cadru_liceu_4aprilie

Publicat pe 4 aprilie 2018 Consultari publiceEvenimente și informații