Raport de activitate ISE – 2009

În cursul anului 2009, activitatea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei s-a desfăşurat în conformitate cu misiunea sa instituţională (definită prin articolul 140 din Legea învăţământului) şi pe baza solicitărilor Ministerului Educaţiei sau a altor instituţii publice din România.

Conform planului de cercetare şi a activităţilor aprobate de Consiliul de administraţie, activitatea ISE s-a concentrat pe următoarele priorităţi:

 • Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ – 2009
 • Implementarea sistemului Zone de Educaţie Prioritară.
 • Program de formare într-o reţea de şcoli-pilot din învăţământul obligatoriu
 • Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare – înţelegere, asumare şi participare
 • Propuneri de restructurare a curriculum-ului naţional
 • Metodologia implementării competenţelor – cheie în curriculum-ul aplicat
 • Metodologia proiectării şi aplicării curriculum-ului la decizia şcolii Educaţie timpurie: integrarea copiilor în grădiniţă
 • Portofoliul de educaţie permanentă Managementul calităţii în învăţământ
 • Analiza SWOT la Legea învăţământului pentru învăţământul preuniversitar
 • Participare la elaborarea Strategiei pentru dezvoltare durabilă a României etc.
 • Implementarea Acţiunii eTwinning (la nivel naţional), componentă a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, al Comisiei Europene.

Beneficiarii acestor activităţi au fost, în primul rând, Ministerul Educaţiei, inspectoratele şcolare şi Casele corpului didactic precum şi alte instituţii publice (Preşedinţie, Parlamentul României, Guvern) care au utilizat documentele respective în fundamentarea deciziilor în domeniul educaţiei şi formării. Citește mai departe întregul Raport ISE 2009

Publicat pe 9 august 2009 Rapoarte de activitate