Proiectul NOBOMA

Proiectul NoBoMa (http://www.noboma.at)

Prin proiectul Leonardo da Vinci ” Sistemul de transfer al calificărilor profesionale – VQTS – Vocational Qualification Transfer system” s-a dezvoltat o metodologie care oferă un set comun de termeni pentru descrierea competenţelor şi achiziţiei lor, cât şi o metodologie de a corela aceste descrieri ale competenţelor cu competenţele dobândite prin programe de formare la nivel naţional (www.VocationalQualification.net). Prin proiectul NoBoMa urmărim să transferăm modelul VQTS în domeniul profesional al îngrijirii persoanelor de vârsta a treia. Va fi utilizat pentru dezvoltarea unei matrici a competenţelor pentru acest domeniu profesional, sporind astfel transparenţa, comparabilitatea şi recunoaşterea competenţelor şi calificărilor profesionale pentru fiecare etapă a dezvoltării competenţelor (de la nivelul de novice la cel de expert).

Cele patru instrumente ce vor fi dezvoltate prin proiectul NoBoMa (Matricea internaţională de competenţe, Matricea internaţională de succes în viitor, instrumentul de autoevaluare şi baza de date) contribuie la creşterea transparenţei transnaţionale şi la recunoaşterea abilităţilor şi calificărilor din acest domeniu profesional, sporind mobilitatea studenţilor şi a lucrătorilor calificaţi, pentru a îmbunătăţi oportunităţile de carieră ale ofertanţilor de servicii de îngrijire a persoanelor de vârsta a treia şi pentru a îmbunătăţi eficienţa, inovarea şi calitatea serviciilor de învăţare permanentă. În plus proiectul va contribui la procesul ECVET şi va ajuta la implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF).
Parteneriatul include 7 instituţii din domeniul educaţiei, cercetării şi muncii din Austria, Bulgaria, România, Slovenia, Ungaria, cât şi câţiva “silent partners

Publicat pe 13 septembrie 2013 Proiecte in parteneriat