Proiectul Demal

DEMAL este un proiect Erasmus+ care se desfăşoară pe o perioadă de doi ani (octombrie 2016 – septembrie 2018) şi are un buget total de €234,895. Instituţiile partere în acest proiect sunt: DIE – Institutul German pentru Educația Adulților (Germania, în calitate de coordonator de proiect), Fondo Formación Euskadi – FFE (Spania), IDEC S.A. (Grecia), Progress Consult Ltd (Ungaria), SVEB (Elveția) și Institutul de Ştiinte ale Educaţiei (România).

DEMAL urmărește să promoveze competențele profesionale ale educatorilor pentru adulți din Europa în domeniile Proiectării, Evaluării și Monitorizării cursurilor de Învățare a Adulților.
În acest sens, DEMAL se referă la Cadrul european ,,Competențe-cheie pentru profesioniștii din domeniul educației pentru adulți” (Key competences for adult learning professionals), elaborat în 2010 de către Research voor Beleid în numele Comisiei Europene. DEMAL abordează două competențe din acest cadru și, astfel, două domenii care se află în centrul activității profesionale a unui educator pentru adulți:

  • Proiectarea proceselor de învățare a adulților
  • Monitorizarea și evaluarea proceselor de învățare a adulților

Mai precis, proiectul DEMAL urmărește:

  • dezvoltarea unor profilurieuropene pentru competențele de referință pentru cele două domenii de competență selectate;
  • dezvoltarea resurselor de învățarepentru cele două domenii de competență;
  • dezvoltarea și testarea unei aplicații digitaleinovatoare pentru a sprijini planificarea cursurilor;
  • dezvoltarea și pilotarea a două cursuri de formarecontinuă în cele două domenii de competență;
  • elaborarea și pilotarea unui cadru de validare pentru cele două domenii de competență selectate.

DEMAL este sponsorizat de Uniunea Europeană și de Ministerul Federal German al Educației și Cercetării

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați: http://www.demalproject.eu/ro/index.html

Publicat pe 11 aprilie 2018 Proiecte in parteneriat