Program de mentorat pentru directorii de unităţi de învăţământul preuniversitar

Laboratorul de Consiliere şi Management Educaţional a realizat în perioada ianuarie – decembrie 2014 o cercetare intitulată Program de mentorat pentru directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar, care a avut drept grup ţintă directorii de şcoli şi personalul didactic interesat să ocupe o astfel de funcţie.

Proiectul a urmărit să acopere golul informaţional privind problematica formării iniţiale şi continui a directorilor şi să ofere o cale prin care dezvoltarea profesională a directorilor să fie asistată de programe de mentorat, înlesnind transferul direct de cunoştinţe, deprinderi şi capabilităţi de la directori cu experienţă îndelungată şi rezultate dovedite în managementul şcolii la directorii nou numiţi în funcţie. Proiectul propune un nucleu de formare a mentorilor şi va servi drept punct de pornire în demersul de profesionalizare a funcţiei de director de şcoală.

Echipa de cercetători a utilizat instrumentele cercetării cantitative (chestionar on line). Cercetătorii au stabilit grupul ţintă (eşantionul), au elaborat instrumentul de cercetare, au aplicat directorilor de unităţi de învăţământ preuniversitar şi personalului didactic 150 de chestionare on line. Eşantionul a fost unul aleatoriu şi a cuprins 150 de persoane, directori de unităţi de învăţământ preuniversitar, cu precădere din Bucureşti, deoarece au mai multe experienţe relevante pentru domeniul mentoratului.

În urma cercetării s-a pus în evidenţă faptul că sistemul actual în care se face trecerea de la cariera de profesor la cea de director de unitate de învăţământ fără o pregătire prealabilă specifică este neperformant, deoarece majoritatea persoanelor care vizează un post de director sunt pregătite pentru cariera didactică şi trec fără nici un fel de formare şi sprijin din partea unui mentor la o altă carieră, cea de manager de unitate de învăţământ.

Sistemul de formare iniţială al directorilor de unităţi de învăţământ preuniversitar include masteratul în management educaţional, totuşi prea puţini directori au absolvit această formă de învăţământ care este în mare măsură teoretică; formarea managerială prin cursuri acreditate MECS (prin Direcţia de Formare Continuă) contribuie la managementul şcolilor din România într-o măsură deocamdată necunoscută, în condiţiile absenţei unor studii de impact specifice. Numirea unor directori cu delegaţie situaţie, care în cvasitotalitatea judeţe reprezintă regula, duce la un climat de instabilitate şi provizorat în ceea ce priveşte managementul şcolilor.

Considerăm că situaţia actuală poate fi îmbunătăţită semnificativ dacă în sistem se va introduce un program de mentorat pentru directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar. De asemenea, ar fi utilă realizarea documentaţiei tehnice necesare pentru un act normativ la nivelul MECS care să detalieze un plan de acţiune pentru introducerea unui sistem de mentorat pentru directorii de şcoli; este posibilă anexarea prezentului studiu ca un argument de oportunitate. Benefică ar fi şi iniţierea unui ciclu de dezbateri publice în sistemul educaţional pentru a disemina ideea necesităţii unui sistem de mentorat pentru directori şi pentru a primi feedback în vederea consolidării propunerii legislative de înfiinţare a sistemului respectiv.

Din cercetare rezultă că este necesară elaborarea unui curriculum pentru formarea mentorilor şi a unui sistem de evaluare a competenţelor acestora care să valorifice concluziile cercetării de faţă, precum şi experienţa în acest domeniu a altor sisteme educaţionale, precum şi elaborarea unui sistem de selecţie pentru mentori care să aibă la bază un set coerent de criterii relevante pentru rolul acestora.

Introducerea în sistemul educaţional a unui program de mentorat pentru directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar va duce la creşterea calităţii actului managerial şi a performanţelor şcolilor. Programul de mentorat va trebui să acopere golul informaţional privind problematica formării iniţiale şi continui a directorilor şi să ofere o cale prin care dezvoltarea profesională a directorilor să fie asistată de programe de mentorat, înlesnind transferul direct de cunoştinţe, deprinderi şi capabilităţi de la directori cu experienţă îndelungată şi rezultate dovedite în managementul şcolii la directorii nou numiţi în funcţie.

 

Raportul de cercetare poate fi consultat aici: RAPORT CERCETARE MENTORAT

Publicat pe 4 august 2015 Cercetari 2014Teme de cercetare