Program de formare: Consultanţa de proces – un model de intervenţie

Program de formare: Consultanţa de proces – un model de intervenţie

Acest program se încadrează, din punct de vedere conceptual, în sistemul existent de management şi de asigurare a calităţii din România, care porneşte de la premisa că orice activitate derulată în şcoală trebuie să aibă ca scop îmbunătăţirea calităţii, reflectată la nivelul elevilor prin rezultate bune şi foarte bune, ”stare de bine” şi prin progresul înregistrat de aceştia.
Concluziile principale ale implementării programului sunt:
– Există cerere de formare, dar MEN nu a luat măsuri eficiente de creare a unei pieţe pentru formare şi de finanţare a formării.
– Formabilii sunt slab motivaţi să participe la cursurile de formare, deoarece pregătirea la care participă nu este recompensată prin sporuri salariale substanţiale.
– Directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar sunt supraîncărcaţi şi ar trebui să fie degrevaţi de orele la clasă.

Publicat pe 15 iunie 2018 Cercetări 2016-2018Teme de cercetare