Profilul Revistei de Pedagogie

Revista de Pedagogie este o publicaţie academică cu o istorie de aproape 60 de ani, ce are ca scop diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniul educaţiei la nivel naţional şi internaţional, precum şi dezbaterea aspectelor de actualitate din ştiinţele educaţiei.
Domeniile abordate de articolele din revistă acoperă întreaga paletă a ştiinţelor educaţiei: politici educaţionale, filosofia educaţiei, teoria educaţiei, curriculum şcolar, evaluare în educaţie, management şcolar, educaţie permanentă, consiliere şi orientare în carieră, educaţie şi piaţa muncii, alte aspecte transversale din domeniul educaţiei. Tipuri de articole. Editorii susţin publicarea în revistă a următoarelor tipuri de articole: abordări teoretice în domeniul educaţiei, susţinute de referinţe bibliografice relevante (cercetări fundamentale, analize de politici educaționale, repere europene, cercetări comparative); modele de intervenţie, studii de caz  şi bune practici în domeniul educaţiei; evenimente şi proiecte de cercetare cu impact la nivelul sistemului de învăţământ; recenzii ale unor lucrări de referinţă, cu autori români sau/şi din străinătate.
Cui se adresează? Revista de pedagogie se adresează deopotrivă specialiştilor în ştiinţele educaţiei şi în domenii conexe, cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, studenţilor de nivel licenţă, masterat, doctorat, tuturor celor interesaţi de domeniul educației.

Editor: Institutul de Ştiinţe ale Educației

Adresa:
Str. Ştirbei Vodă nr. 37, Bucureşti, sector 1, cod poştal 010102
Telefon: +40-21-314.27.83, Fax: +40-21-312.14.47, E-mail: revped@ise.ro

Categorie CNCSIS: B (cod 994)
ISSN: 0034-8678
Limba de publicare: limba română, limba engleză,  limba franceză
Periodicitate: apariţie trimestrială (30 martie / 30 iunie / 30 septembrie / 30 decembrie).

Publicat pe 6 august 2012 Revista de Pedagogie