Plan de acțiune pentru promovarea egalității de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (2024-2027)

Plan de acțiune pentru promovarea egalității de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (2024-2027)

 

Cadrul legal
Legea 202/2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
H.G. Nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Context
UNITATEA DE CERCETARE ÎN EDUCAȚIE își propune o abordare instituţională strategică a tematicii egalităţii de șanse și de tratament între femei și bărbați, motiv pentru care a elaborat acest plan.

Obiectiv general
Promovarea unei culturi organizaționale incluzive, bazate pe egalitate de șanse, nediscriminare și recunoașterea diversității.

Publicat pe 29 ianuarie 2024 Fără categorie