Planuri-cadru pentru învăţământul special – dezbatere

Vă rugăm să trimiteți feedbackul dumneavoastră la adresa email info@ise.ro, pană la data de 8 decembrie 2017.

Planuri-cadru de invățământ pentru:

 1. grupele de intervenţie timpurie organizate pentru copiii cu dizabilităţi senzoriale/ dizabilităţi senzoriale multiple
 2. învăţământul special preşcolar
 3. învăţământul special preşcolar care şcolarizează elevi cu dizabilităţi intelectuale severe, profunde şi/sau asociate – pedagogie curativă (alternativă educaţională)
 4. învăţământul special primar, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate
 5. învăţământul special primar, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, cu predare în limbile minorităţilor naţionale
 6. învăţământul special gimnazial, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate
 7. învăţământul special gimnazial, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, cu predare în limbile minorităţilor naţionale
 8. învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi intelectuale grave, severe sau asociate
 9. învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi intelectuale grave, severe şi/sau asociate, cu predare în limbile minorităţilor naţionale
 10. învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilități intelectuale grave, severe şi/sau asociate, pedagogie curativă (alternativă educaţională)
 11. învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate
 12. învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi auditive
 13. învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi vizuale
 14. învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi locomotorii
 15. unitățile școlare și clasele afiliate din cadrul centrelor de detenție, centrelor educative și penitenciarelor

 

Publicat pe 28 noiembrie 2017 Consultari publice