PISA 2018-2022

PISA (Programme for International Student Assessment) este un studiu comparativ internațional inițiat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) cu scopul de a măsura dezvoltarea achizițiilor învățării elevilor de 15 ani, în trei domenii principale: lectură, matematică și științe.

Prin Programul OCDE-PISA se urmăreşte nu doar obținerea unei imagini detaliate cu privire la nivelul unor achiziții fundamentale, ci și încurajarea schimbului de bune practici cu alte sisteme de educație şi creşterea capacității autorităților de decizie din România de a adopta noi politici educaționale bazate pe evidențe științifice și pe o solidă bază de cunoaștere.

România participă la Programul Internațional OCDE-PISA încă din anul 2000 (ca țară PISA+), ciclurile de participare de până acum fiind: PISA 2006, PISA 2009, PISA 2012, PISA 2015, PISA 2018 și PISA 2022.

Rapoartele internaționale la Programul OCDE-PISA pot fi consultate pe site-ul www.pisa.oecd.org. În România, Centrul Național PISA a fost reprezentat de Centrul Național de Evaluare și Examinare în perioada 2000-2015, din 2016 până în 2019 de Institutul de Științe ale Educației, iar din 2020 până în prezent este reprezentat de Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Centrului Național de Politici de Evaluare în Educație.

Rapoartele naţionale

  • Rapoartele pentru perioada 2000-2015, conţinând rezultatele României în contextul PISA pot fi consultate pe website-ul Centrului Național pentru Evaluare și Examinare, rocnee.eu.
  • Raportul național pentru anul 2018

Statele membre OCDE participă la evaluarea internațională PISA pentru a măsura obiectiv, la nivel de sistem, progresul elevilor în formarea competențelor relevante în epoca actuală, care sunt fundamentale pentru viață și pentru participarea la societatea cunoașterii. În afară de statele OCDE, la PISA participă țări din întreaga lume, iar numărul acestora a crescut de la un ciclu de evaluare la altul, demonstrând încrederea în calitatea rezultatelor obținute în termeni de diagnoză a sistemelor educaționale. Evaluarea PISA 2022 s-a desfășurat în 83 de țări.

În România, în perioada 11 aprilie – 30 mai 2022, aproximativ 7.400 de elevi cu vârsta de aproximativ 15 ani (născuți în 2006) din toate județele țării au participat la evaluarea PISA. Eșantionul a fost reprezentativ pentru elevii din România cu această vârstă.

Spre deosebire de ciclurile anterioare, testarea PISA2022 a fost realizată computerizat, ceea ce a reprezentat o premieră pentru România. Această nouă modalitate de testare a oferit specialiștilor și factorilor de decizie oportunitatea de a se familiariza cu rigorile, dar și cu avantajele acestui mijloc modern de evaluare. Din această perspectivă, PISA 2022 oferă un important punct de sprijin pentru regândirea metodologiilor de proiectare și desfășurare a evaluărilor naționale, în special a celor de la finalul învățământului secundar inferior și superior.

Elevii au putut susține evaluarea PISA în limba română sau maghiară, în funcție de limba în care studiază în școală. Eșantionul elevilor care au susținut testul PISA în limba maghiară a fost reprezentativ pentru elevii români de etnie maghiară, cu vârsta de cca. 15 ani.

În plus față de domeniile tradiționale de evaluare a competențelor elevilor (lectură, matematică și științe), PISA 2022 a inclus și un domeniu inovativ de testare: gândirea creativă. Acest test a avut ca scop identificarea factorilor care sprijină dezvoltarea creativității și a rolului diferitelor activități școlare în acest sens.

Date referitoare la organizarea administrării PISA 2022 în România:

  • Au participat 260 de unități de învățământ; 69% urban, 31% rural. Fiecare școală a desemnat un coordonator de școală PISA, care a participat la o sesiune de formare.
  • Au avut loc în total în jur de 500 de sesiuni de evaluare – în medie câte două sesiuni/ școală
  • Limba de administrare: 83% română, 17% maghiară
  • Sesiunile de evaluare au fost administrate de un număr de 58 de administratori de test, care au fost în prealabil formați pentru administrarea PISA. 42 au administrat PISA în limba română, iar 16 au administrat în limba maghiară
  • 160 de sesiuni de administrare au fost monitorizate de către 32 de monitori de calitate interni și 3 monitori de calitate internaționali
  • Majoritatea elevilor participanți erau înscriși în clasa a IX-a la momentul evaluării: clasa a VII-a: 1%, clasa a VIII-a: 11%, clasa a IX-a: 71%, clasa a X-a: 17%
  • 51% dintre elevii participanți au fost fete

La acest link se găsesc exemple de itemi publici PISA.

Publicat pe 23 martie 2020 Cercetari 2019-2020Teme de cercetare