Parteneriat strategic privind formarea profesională continuă în sistemul de ordine și siguranță publică

In perioada 2015-2016, Institutul de Stiinte ale Educatie implementeaza in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) proiectul ERASMUS+ Dezvoltarea unui parteneriat strategic privind formarea profesională continuă în sistemul de ordine și siguranță publică. Forming, Partnering, Enforcing and Performing.

Scopul proiectului

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui parteneriat strategic cu instituții similare și cu organizații specializate, menit să crească nivelul calității formării continue, să conducă la modernizare instituțională și chiar la sporirea eficienței și eficacității îndeplinirii sarcinilor în instituțiile din sistemul de ordine și siguranță publică. Obiectivul comun al instituțiilor partenere este să își îmbunătățească politicile privind formarea continuă a personalului prin dezvoltarea unui curriculum care cuprinde metode inovative de învățare formală și non-formală. Acest proiect vizează crearea de noi oportunități pentru instituțiile partenere astfel încât, prin intermediul practicilor inovative care produc efecte pe termen lung, să fie îmbunătățită calitatea mediului profesional la nivel organizațional prin introducerea de noi metode de educație non-formală la locul de muncă și prin creșterea calității și importanței acestora. Totodată, proiectul își propune dezvoltarea unei platforme online dedicate sistemului de formare prin intermediul metodelor non-formale. Proiectul introduce o abordare transversală prin asocierea unor instituții specializate în formularea de politici, metodologii de predare, dezvoltarea de curriculum și managementul procesului de formare.

Institutii partenere

 • Ministerul Afacerilor Interne (MAI) – coordonator
 • Ministerul de Interne al Landului Mecklenburg-Vorpommern din Germania (LKA M-V)
 • Ministerul Federal de Interne din Austria Bundeskriminalamt (.BK)
 • Institutul de Științe ale Educației (ISE)
 • www.ecg.eu GmbH (ECG)

Rolurile instituțiilor partenere
Cele trei instituții din sectorul ordinii și siguranței publice își propun dezvoltarea sistemului de formare continuă prin intermediul educației non-formale, rolul partenerilor strategici fiind de a sprijini dezvoltarea, transferul și punerea în aplicare a practicilor inovative în domeniul formării continue. ISE, partenerul care activează în domeniul educației, este o instituție reprezentativă la nivel național cu o bogată experiență în domeniul educațional. ECG, partenerul din domeniul IT&C, va sprijini demersul partenerilor în dezvoltarea și punerea în funcțiune a unei platforme online pentru sistemul de formare prin metode non-formale. Fiecare partener va implica personal specializat în desfășurarea activităților din proiect, care dispune de expertiza necesară pentru realizarea rezultatelor intelectuale dorite. Asocierea instituțiilor publice din domeniul aplicării legii cu instituții specializate în domeniul educației și IT&C creează posibilitatea dezvoltării, pilotării și implementării de practici inovative în domeniul educației non-formale.

Următoarele categorii de personal vor beneficia de rezultatele proiectului:

 • specialiști în domeniul politicilor de formare, politicilor publice și planificării strategice a resurselor umane
 • formatori și specialiști în domeniul aplicării legii de la nivelul instituțiilor publice beneficiare
 • specialiști selectați și pregătiți pentru implementarea metodelor de educație non-formală

Rezultatele proiectului
Având ca obiectiv general îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor profesionale ale personalului din cadrul instituțiilor partenere în proiect, la finalul perioadei de implementare se apreciază că vor fi obținute următoarele rezultate:

 • politici de formare și colecție de bune practici
 • analiza nevoilor de formare
 • dezvoltarea de curriculum
 • program de formare a formatorilor – organizarea și implementarea sesiunilor de formare
 • pilotarea metodelor de educație non-formală
 • configurarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a procesului de educație non-formală
 • dezvoltarea de documente strategice
 • platformă online dedicată sistemului de pregătire prin metode non-formale.

Afis proiectProiect finanţat prin Programul Erasmus+ al Comisiei Europene

Publicat pe 16 martie 2016 Proiecte in parteneriat